opiekunka

Praca w roli opiekunki w Niemczech to częsta decyzja wielu Polek. Wynika ona z wielu czynników. Z jednej strony społeczeństwo w kraju naszych zachodnich sąsiadów się starzeje, w związku z czym jest tam stałe zapotrzebowanie na osoby zajmujące się codzienną pielęgnacją. Z drugiej strony płace w Polsce są ciągle mniejsze niż na Zachodzie, więc ludzie korzystają z okazji, by poprzez zagraniczne wyjazdy poprawić swoją sytuację finansową.

Różne świadczenia

Zagraniczne wyjazdy za chlebem są w stanie przybierać różną formę. Czasem miejsce emigracji staje się miejscem stałego pobytu i osoba, która wyjechała na przykład do Niemiec, nie wraca już do Polski. Istnieją jednak również i takie przypadki, w których dana opiekunka przemieszcza się między Niemcami a Polską. Raz spędza pewien czas po jednej stronie Odry, a następie kieruje się na drugi brzeg rzeki.

To, że pracując w Niemczech, jakiś czas spędza się w Polsce, nie wyklucza jednak możliwości korzystania ze wsparcia niemieckiego pracodawcy. Nasi zachodni sąsiedzi oferują liczne świadczenia socjalne, które pomagają się utrzymać i czynią życie znośniejszym. Chodzi tu między innymi o tak zwane Kindergeld i Elterngeld. Jedno jest swego rodzaju odpowiednikiem polskiego 500+. Drugi to coś w rodzaju zasiłku wychowawczego.

Rodzi się jednak pytanie – czy z niemieckich świadczeń socjalnych można korzystać nawet wtedy, jeżeli przez jakiś czas w roku przebywa się w Polsce. Owszem, pod warunkiem, że obowiązki zawodowe wykonuje w Niemczech. To podstawowy warunek do tego, by państwo mogło udzielić pomocy. Oprócz tego pracodawca może naturalnie oferować swoje dodatkowe, nie państwowe, a prywatne benefity. Tutaj sytuacja może się jednak znacznie różnić w zależności od tego, gdzie się pracuje – czy w dużym zakładzie, czy razem z indywidualnym klientem.

Tak czy inaczej, na pewno nie jest tak, że opiekunka w Niemczech pozostaje bez jakiegokolwiek wsparcia. Zawsze ma ona możliwość, by skorzystać z ulg i świadczeń.