opiekunka

Coraz wyższy poziom opieki zdrowotnej, higieniczny tryb życia i jego rosnąca jakość sprawiają, że rośnie odsetek ludzi w wieku ponad 65 lat. Z jednej strony, to wspaniała wiadomość, ponieważ można dłużej cieszyć się życiem. Z drugiej strony już dziś wiele mówi się o problemach związanych z brakiem rąk do pracy przy opiece nad starszymi osobami. Wydawać by się mogło, że opieka nad seniorem nie jest skomplikowana. A jak w rzeczywistości wygląda codzienność opiekunki w Niemczech?

Zalety bycia opiekunką w Niemczech

Zainteresowanie zatrudnieniem do opieki nad seniorami w Niemczech ciągle wzrasta. Zdaniem tamtejszych lekarzy, najlepszym rozwiązaniem dla osób starszych jest pozostawienie ich we własnym domu, gdzie czują się komfortowo i spokojnie. Dlatego usługi świadczone w domu podopiecznego są tak istotne dla ich zdrowia i samopoczucia. Ale takie rozwiązanie przynosi korzyści nie tylko podopiecznym, zyskują także opiekunowie osób starszych. To doskonały sposób, by podnieść swoje umiejętności językowe – opiekunka zmuszona jest codziennie i w różnych sytuacjach posługiwać się językiem obcym. Dzięki temu wzbogaca słownictwo i zwiększa się swoboda korzystania z języka. A to z kolei pozwala na zdobywanie kolejnych zleceń. W czasie wolnym opiekunka może zwiedzać Niemcy i poznawać kraj. Za podjęciem pracy w Niemczech przemawiają również względy ekonomiczne. Kontakt z podopiecznymi sprzyja rozwojowi umiejętności interpersonalnych, rozwija też takie cechy jak cierpliwość, opanowanie oraz empatia. Przebywanie w towarzystwie seniora to także doskonała okazja, by skorzystać z ich doświadczenia i cennych rad.

Codzienne rytuały

Podczas wybierania oferty pracy, należy zwrócić szczególną uwagę na zakres obowiązków, które w dużej mierze zależą od stanu zdrowia podopiecznego. Opiekunka zwykle zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach. Do obowiązków opiekunki osób starszych należy także robienie zakupów oraz utrzymanie porządku w domu. Dzień rozpoczyna się toaletą i wspólnym zjedzeniem posiłku, po którym należy posprzątać i zrobić zakupy. Opiekunka przygotowuje również obiad, a w międzyczasie podaje odpowiednią ilość płynów. Gdy senior odpoczywa, opiekunka ma czas wolny, który może wykorzystać w dowolny sposób. Wieczorem należy podać kolację i pomóc w wieczornej toalecie. W ciągu dnia do zadań profesjonalnej opiekunki należy aktywizacja seniora – spacery, czytanie książek, granie w gry, czy rozwiązywanie krzyżówek. Wszystko dostosowane do wieku i zainteresowań seniora. Ponadto zwykle towarzyszy osobie starszej podczas wizyt u lekarza, spotkań rodzinnych lub krótkich wyjazdów. Nie może natomiast wykonywać żadnych czynności pielęgniarskich.